*** IHRE BERATER *** IHRE BERATER *** IHRE BERATER *** IHRE BERATER *** IHRE BERATER *** IHRE BERATER *** IHRE BERATER ***

 

 

 KOBV  ORTSGRUPPE  NEUFELD

 

kobv-neufeld@gmx.at

 

 

 

Franz Maldet

Obmann

 

 

 Tel.: 0650 - 33 66 124

  

E-Mail:  kobv-neufeld-buero@gmx.at  od. f.maldet@kobv.at

 

Alexandra Zmuric

Obmannstellvertreterin

 

 

Tel.: 0650 / 7676 441

 

E-Mail:   alexandrazmuric@gmail.com

.